top of page
ACTIVITATS PRINCIPALS DE LA XARXA BCHR

a. Celebrar una reunió anual de la Xarxa BCHR.

b. Per compartir informació i productes de treball pertinents a través d'un lloc web mitjançant el subministrament d'informació mutu i al públic en general sobre el treball en curs i experiència dels membres. Es donarà a conèixer els resultats d'investigació i informació sobre el treball en curs i altres recursos complementaris, mentre que es  maximitzen les sinergies amb els recursos existents en línia.

 

c. Per estimular i donar suport a projectes d'investigació conjunta entre els membres i/o en col·laboració amb altres organitzacions; i facilitar i promoure projectes d'investigació duts a terme pels seus membres.

d. Per dur a terme altres activitats com l'organització de conferències, esdeveniments, cursos o seminaris, o la publicació dels documents, ja sigui per iniciativa pròpia o per encàrrec.

A més a més, la Xarxa BCHR pot participar en el desenvolupament de les activitats d'altres organitzacions en funció dels seus propis objectius.

Árees principals de recerca

 

La investigació duta a terme pels membres de la Xarxa BCHR es divideix en dues àrees principals: temàtica i instrumental.

Aquestes àrees seran objecte d'ampliació segons com es desenvolupi l'agenda de recerca de la Xarxa BCHR, d’acord amb les decisions dels seus membres en la reunió anual. Aquestes àrees d'investigació podrien tenir un enfocament local, regional, nacional o fins i tot mundial i podran incloure, però no estan limitades, a les següents:

ÁREES TEMÁTIQUES

Participació de les empreses en els conflictes i la repressió sistemàtica

 • El finançament dels conflictes i la repressió

 • El mercat d'armes i productes il·lícits

 • El control i l'explotació dels recursos naturals

 • Les empreses militars i de seguretat privades

 

Rendició de comptes i la interacció de les empreses amb els governs

 

 • Marcs voluntaris

 • Responsabilitat civil, administrativa i penal en els sistemes jurídics nacionals i internacionals

 • La interacció entre els sistemes de regulació

 • Diligència deguda a situacions de conflicte i repressió

 • Les sancions internacionals i embargaments

 • Treballar en pro d'un tractat vinculant

 

El paper de l'empresa en la consolidació de la pau i els drets humans

 

 • Construcció de directrius internacionals a través d'estudis de casos

 • Associacions publico privades: límits i oportunitats

 • Fomentar el paper de les comunitats de negocis nacionals

ÁREES INSTRUMENTALS

Compartir metodologies

 • El foment de proves sobre el terreny de manera conjunta

 • Millora de les sinergies en la determinació de fets, la recopilació de proves i l’anàlisi

 

La promoció d'associacions

 • Identificació d'altres iniciatives per facilitar la fertilització creuada

 • Cerca de col·laboracions amb investigadors/centres en països emergents

 • Foment de enllaços amb altres xarxes amb anàlisi complementària

 • Apropar les comunitats acadèmiques i ONG, així com a funcionaris de la política perquè estudiïn els estudis de casos de tot el món

 • Desenvolupament de nous projectes conjunts

La Xarxa BCHR pot crear grups de treball permanents, a petició d'un nombre mínim de membres.

 

Cada grup tindrà almenys un coordinador i haurà de ser necessàriament integrat per diversos perfils. Els membres poden pertànyer a més d'un grup.

 

Els Grups presentaran un informe sobre les seves activitats en la reunió anual.

© ICIP 2018  Accionat per Business and Human Rights (BHR)

Subscriure al nostre butlletí mensual

bottom of page