top of page
GRUPS DE TREBALL

La Xarxa BCHR podrà crear grups de treball permanents.

Qualsevol proposta per a la creació d'un grup de treball ha de ser transmesa a la Secretaria i amb el suport d'almenys 3 membres de la Xarxa, incloent-hi almenys un acadèmic i un membre d'una ONG. El mandat del grup proposat ha d'estar relacionat amb una o més de les àrees de recerca de la Xarxa BCHR.

En la reunió anual s'aprovarà la creació i el mandat dels nous grups de treball, així com la modificació dels mandats dels grups existents, segons sigui el cas. Entre les reunions anuals, la junta consultiva pot aprovar la creació de grups de treball o la modificació del seu mandat de manera interina. 

Cada grup tindrà almenys un coordinador, i estarà oberta a tots els altres membres de la Xarxa BCHR. Els grups de treball poden promoure projectes o activitats conjuntes, quan correspongui, i presentaran un informe sobre les seves activitats en la reunió anual, així com a través de la pàgina web.

Els membres dels grups faran el possible per assistir personalment com a mínim un cop l'any a la reunió anual.

En la reunió anual es podran dissoldre grups de treball existents a petició del propi grup, o d'ofici, sobretot quan el grup ha estat inactiu des de la reunió anual anterior.

Grups de treball actual (més informació disponible en breu):

EMPRESES MILITARS I DE SEGURETAT PRIVADES (EMSP)

Persona de contacte:

Sorcha MacLeod

sorcha.macleod@icloud.com 

drets de la terra i el conflicten social

Persona de contacte:

Susana Borras (RiV)

negocios i construcción de la pau

Persona de contacte:

Maria Prandi

maria.prandi@networkbchr.org

Comerç d'Armes 

T.B.C

Subscriure al nostre butlletí mensual

© ICIP 2018  Accionat per Business and Human Rights (BHR)

bottom of page